Kandidater til styret i SOBBL

Følgende er på valg i år:

3 styremedlemmer: Tommy A. Eriksen, Mona L. Myhrer og Lars G. Stenstad.

2 varamedlemmer: Anders Lindh og Anlaug M. Lier Wennevold.

2 medlemmer til valgkomiteen som representerer boende og ikke boende medlemmer: Elin Gjestad og Knut J. Knoll

Valgkomiteen ønsker forslag til kandidater på ovennevnte verv, som sendes valgkomiteen v/Pål Granholmen innen 15. februar, på e-post: agranhol@online.no

Kandidater som foreslås må oppfylle kriteriene i instruksen.

Scroll to Top
Scroll to Top