Valgmøte for Ikke Boende medlemmer

SOBBL innkaller medlemmer som ikke bor i borettslag til valg av delegater til SOBBLs generalforsamling.

Valgmøtet avholdes torsdag 20. april kl. 1700.

Sted: SOBBLs lokaler i St. Mariegate 112.

Liste over forslag på delegater finnes her. Andre kandidater kan foreslås og velges på valgmøtet.

SOBBL skal gjennomføre ordinær generalforsamling torsdag 3. juni i Filadelfiakirken, Sarpsborg.

Scroll to Top