For styret

Styrearbeid er interessant og spennende, men også utfordrende og krevende. For å møte denne utfordringen er det viktig å tilegne seg rett kunnskap.

SOBBL ønsker å skape trygghet rundt det å ha et styreverv, og tilbyr kurs for å øke kunnskapen til styremedlemmer.

Styreportalen

Styreportalen er et verktøy styret kan benytte til å få en god oversikt over bl.a. lagets økonomi og beboere, samt godkjenne fakturaer.

I tillegg kan styret sende sms og e-post til beboerne, og finne standard-dokumenter og behandle styresaker.

Faglitteratur

I tillegg til kurs, finnes et utvalg faglitteratur tilpasset styrearbeid. Vi kan spesielt anbefale boka Vi bor i lag. Denne boka, samt lovsamlinger og annen relevant litteratur kan bestilles i NBBLs Nettbutikk.

Tjenester og rutiner

Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag tilbyr en rekke tjenester utover ordinær forretningsførsel.

SOBBL kan tilby blant annet:
Teknisk rådgivning, langtidsbudsjettering, likviditetsstyring, lån og refinansiering, forvaltningsmessig bistand, vaktmestertjenester og prosjektledelse.

Viktig informasjon til borettslagets styre om økonomirutiner finner du her.

Brannvern/HMS i borettslag

Styret i borettslaget har hovedansvaret for at  internkontrollsystem etableres, og at sikkerhets-lovgivningen følges. Styret er imidlertid avhengig  av beboers deltakelse for å klare dette.
 
Sjekk internkontrollen og Kom i gang med HMS.

Brannvernforeningen har materiale for nedlasting av Brannvern for hjemmet på mange språk.

Internkontrollsystem kan bestilles i NBBLs Nettbutikk.

Kurs og konferanse

Vi arrangerer kurs og konferanser for styrer i vårt boligbyggelag. Når det kommer nye kurs, sender vi dette ut på e-post til styret.

Scroll to Top