Rutiner for økonomistyring

Her finner du informasjon for styret i borettslag om rutiner for økonomistyring.

Fakturadresser

Faktura med andre adresser enn nevnt under må returneres til leverandøren.

EHF-format
Oppgi boligselskapets organisasjonsnummer til leverandører med EHF-faktura.
Vi oppfordrer til å be om at faktura sendes
pr. EHF (elektronisk handelsformat)
 
På e-post
848720712-NO@cogidocs.net
 
Alternativ fakturaadresse:
Borettslagets navn 
Borettslagets organisasjonsnr
Postboks 2733
7439 Trondheim

NB! Hvert borettslag er en egen juridisk enhet. Alle fakturaer skal ha borettslaget som mottaker, ikke SOBBL. 

Lønn

• Utlønning den 20. hver måned (Utlønning desember 15.12)
• Lønnsbilag skal være hos oss innen den 10. i utbetalingsmåneden (I desember innen 05.12)
• Ved nye lønnstagere må vi ha fullt personnummer, fullt navn og riktig adresse, samt bankkonto
• Skattekort hentes av SOBBL via Altinn
• Dersom det skal trekkes ekstra skatt må vi ha særskilt beskjed
• Lønnsbilag skal attesteres og merkes tydelig med hvilket borettslag det gjelder. Samme krav til attestering som ved utlegg. I tillegg gjelder beløpsgrensene som for attestering fakturaer.
• Vær oppmerksom på regler om krav til vedtak på generalforsamling når det gjelder utbetalinger til styremedlemmer.
• Gavekort kan kun benyttes som påskjønnelse dersom gavekortet ikke overstiger kr. 500,- og gavekortet ikke kan veksles inn i penger. 

Fakturarutiner – Attestasjon

Styreleder attesterer alene dersom laget har:
Under 20 leiligheter kr. 15.000
Mellom 20 og 60 leiligheter kr. 30.000
Over 60 leiligheter kr. 40.000
 
Dersom faktura er over beløpet må et styremedlem signere sammen med styreleder.​

Utlegg:
Utlegg kan registreres i portalen under styre, økonomi og utlegg. Bilde av kvittering legges ved. Signeres i portalen av styreleder og et styremedlem, eller to styremedlemmer dersom det er styreleders utlegg.
(NB! det kreves alltid to signaturer når utleggsfunksjonen i portalen brukes)
Det kan også brukes eget skjema for utlegg som merkes tydelig med borettslagets navn, navn og kontonummer til den som skal ha utbetalingen, og kvitteringer skal følge med. Mangelfull dokumentasjon vil bli sendt i retur til borettslaget.

Utlegg skal signeres av styreleder og sendes til SOBBL. Utlegg til styreleder må i tillegg attesteres av minst ett annet styremedlem.
Det er samme krav til attestering dersom laget skal dekke utskiftninger eller skader i leiligheter tilhørende styremedlemmer.

Scroll to Top