Forkjøpsrett

Den viktigste fordelen du har som medlem

Som medlem, og med best ansiennitet, trenger du ikke være med på en budrunde. Du kan “sitte på gjerdet og vente” til selger har akseptert et bud fra en budgiver. Da kan du tre inn i det budet, og få boligen for den summen. 

Viktig å huske på

Bruker du forkjøpsretten, trer du inn i allerede inngått avtale, og kjøper boligen til pris og vilkår tilsvarende det bud som er akseptert. Overtakelsestidspunktet i det aksepterte budet må vanligvis opprettholdes.

Forkjøpsrett må alltid meldes skriftlig på eget skjema eller elektronisk på Min side innen meldefristen for boligen utgår. Melder du forkjøpsrett på fastpris, må du ha finansieringskilde klar.
 
Det er spesielt gunstig å benytte forkjøpsrett på nye prosjekt, da den med best ansiennitet får muligheten til å velge bolig først.

Meld forkjøpsrett elektronisk

Har du registrert ditt mobilnr eller din epost-adresse hos SOBBL, kan du logge deg inn på Min side og melde forkjøpsrett elektronisk.

Godt å vite

Fastprisavklaring
Fastprisavklaring

Boliger som annonseres med fast pris, er allerede solgt. Det er ikke mulig å legge inn flere bud, og den med best ansiennitet er endelig kjøper av boligen, når meldefristen er utløpt. 

Ved å benytte forkjøpsrett på fast pris, trer man inn i allerede avtalte vilkår, som pris og overtakelse (noen unntak gjelder).

For fastprisavklaringer må skriftlig finansierings-bekreftelse fra finansinstitusjon vedlegges meldeskjema.

Forhåndsavklaringer
Forhåndsavklaringer

Boliger som annonseres med forhåndsavklaring er ikke solgt når de utlyses, og forkjøpsretten annonseres samtidig med at boligen legges ut for salg. Her melder man sin interesse ved å melde forkjøpsrett, og blir kontaktet når boligen er solgt (etter meldefristens utløp) for å avgjøre om man ønsker å benytte forkjøpsretten. 
 
For forhåndsavklaringer oppgis finansieringskilde på meldeskjema for forkjøpsrett. Den forkjøpsberettigede får oppgitt en kort betenkningstid, og finansiering må være bekreftet fra finansinstitusjon før fristen for betenkningstid utløper.

Scroll to Top