Betingelser for å melde forkjøpsrett – Fastprisavklaring

Avtalte vilkår du trer inn i:

Ved å melde forkjøpsrett, sier du deg med dette villig til å tre inn i inngått avtale med avtalte vilkår (som overtakelsestidspunkt og pris).

Dersom du er den av de forkjøpsberettigede med best ansiennitet, er du forpliktet til å stå ved dette tilbudet og opprette kjøpekontrakt med selger.

Du bekreftet med dette å ha lest og satt deg inn i boligbyggelagets regelverk vedrørende bruk av forkjøpsrett.

SOBBL er uten ansvar for de opplysninger/avtaler som er fremsatt av ekstern megler. I tillegg til kjøpesummen og gebyr til Statens Kartverk kommer forkjøpsrettsgebyr til SOBBL, for tiden kr 6 700,-.

Best ansiennitet:

Det er ansienniteten din (hvor lenge du har vært medlem i SOBBL eller i et boligbyggelag i felles ansiennitet-ordningen) som avgjør, dersom det er flere medlemmer som er interessert i samme bolig. Best forkjøpsrett har andelseier i samme borettslag hvor boligen er til salgs. Dersom flere i borettslaget vil benytte forkjøpsrett, blir botiden i borettslaget avgjørende. Deretter kommer øvrige medlemmer i SOBBL.

SOBBL kan på forespørsel opplyse om plassering i ansiennitetsrekken.

Overføring av medlemskap:

Dersom forkjøpsberettiget skal overta medlemsnummer tilhørende slekt i opp – eller nedstigende linje, må medlemskapet være overført i vårt medlemsregister senest dagen før frist for å melde forkjøpsrett utgår. (Det gjøres oppmerksom på at et medlemsnummer kun kan overføres EN gang, og eget skjema for overføring må brukes).

Forbehold:

Når en bolig er utlyst på forkjøpsrett etter at bud er akseptert og pris og andre vilkår er fastsatt (bud er akseptert = FAST PRIS), er de forkjøpsberettigede bundet av sin melding om å bruke forkjøpsretten. De forkjøpsberettigede kan da ikke ta noen forbehold.

Felles ansiennitet:

SOBBL er med i ordningen Felles ansiennitet. Er du medlem i et annet boligbyggelag i ordningen, kan du benytte din ansiennitet fra tidligst 01.01.2003. Oversikt over boligbyggelag som er med på ordningen finnes på www.nbbl.no

Dyrehold:

SOBBL oppfordrer interessenter til å sette seg inn i borettslagets regler for dyrehold. Dette kan varierer fra borettslag til borettslag.

Eier du allerede leilighet i borettslag tilknyttet SOBBL:

Som hovedregel kan du bare eie 1 leilighet i borettslag tilknyttet SOBBL. Les mer i våre regler for medlemskap, eller kontakt oss dersom du har spørsmål.

På avklaringsdagen:

SOBBL kontakter de forkjøpsberettigede innen kl. 12.00 samme dag som frist for forkjøpsrett utgår, med beskjed om utfallet av avklaringen.

Scroll to Top