Betingelser for å melde forkjøpsrett – Fastprisavklaring

Avtalte vilkår du trer inn i:
Ved å melde forkjøpsrett, sier du deg med dette villig til å tre inn i inngått avtale med avtalte vilkår (som overtakelsestidspunkt og pris).

Dersom du er den av de forkjøpsberettigede med best ansiennitet, er du forpliktet til å stå ved dette tilbudet og opprette kjøpekontrakt med selger.
Du bekreftet med dette å ha lest og satt deg inn i boligbyggelagets regelverk vedrørende bruk av forkjøpsrett.

SOBBL er uten ansvar for de opplysninger/avtaler som er fremsatt av ekstern megler. I tillegg til kjøpesummen og gebyr til Statens Kartverk kommer forkjøpsrettsgebyr til SOBBL, for tiden kr 6 500,-.

Best ansiennitet:
Det er ansienniteten din (hvor lenge du har vært medlem i SOBBL eller i et boligbyggelag i felles ansiennitet-ordningen) som avgjør, dersom det er flere medlemmer som er interessert i samme bolig. Best forkjøpsrett har andelseier i samme borettslag hvor boligen er til salgs. Dersom flere i borettslaget vil benytte forkjøpsrett, blir botiden i borettslaget avgjørende. Deretter kommer øvrige medlemmer i SOBBL.
SOBBL kan på forespørsel opplyse om plassering i ansiennitetsrekken.

Overføring av medlemskap:
Dersom forkjøpsberettiget skal overta medlemsnummer tilhørende slekt i opp – eller nedstigende linje, må medlemskapet være overført senest dagen før frist for å melde forkjøpsrett utgår. (Det gjøres oppmerksom på at et medlemsnummer kun kan overføres EN gang, og eget skjema for overføring må brukes).

Forbehold:
Når en bolig er utlyst på forkjøpsrett etter at bud er akseptert og pris og andre vilkår er fastsatt (bud er akseptert = FAST PRIS), er de forkjøpsberettigede bundet av sin melding om å bruke forkjøpsretten. De forkjøpsberettigede kan da ikke ta noen forbehold.

Felles ansiennitet:
SOBBL er med i ordningen Felles ansiennitet. Er du medlem i et annet boligbyggelag i ordningen, kan du benytte din ansiennitet fra tidligst 01.01.2003. Oversikt over boligbyggelag som er med på ordningen finnes på 

Scroll to Top