Betingelser for å melde forkjøpsrett – Forhåndsavklaring

Å melde forkjøpsrett på leilighet som avklares på forhånd, er ikke er bindende, i og med at endelig pris og andre vilkår ikke er kjent.

Ved å benytte forkjøpsrett (at man bekrefter at man ønsker å overta boligen til avtalte vilkår), er man bundet til avtalen.

Når en bolig som er kunngjort etter et forhåndsvarsel er solgt, innhenter SOBBL bekreftelse fra den eller de forkjøpsberettigede, om hvorvidt retten fortsatt ønskes benyttet. De forkjøpsberettigede skal få beskjed om pris og eventuelle andre vilkår. De forkjøpsberettigede må gi tilbakemelding til SOBBL innen en kort frist.

Avtalte vilkår du trer inn i:

Ved bekrefte at forkjøpsretten ønskes benyttet, sier du deg villig til å tre inn i inngått avtale med avtalte vilkår (som overtakelsestidspunkt og pris), som du på forhånd får opplyst av boligbyggelaget.

Du må lese og sette deg inn i boligbyggelagets regelverk vedrørende bruk av forkjøpsrett.

SOBBL er uten ansvar for de opplysninger/avtaler som er fremsatt av ekstern megler. I tillegg til kjøpesummen og gebyr til Statens Kartverk kommer forkjøpsrettsgebyr til SOBBL, for tiden kr 6 700,-.

Best ansiennitet:

Det er ansienniteten din (hvor lenge du har vært medlem i SOBBL eller i et boligbyggelag i felles ansiennitet-ordningen) som avgjør, dersom det er flere medlemmer som er interessert i samme bolig. Best forkjøpsrett har andelseier i samme borettslag hvor boligen er til salgs. Dersom flere i borettslaget vil benytte forkjøpsrett, blir botiden i borettslaget avgjørende. Deretter kommer øvrige medlemmer i SOBBL.

SOBBL kan på forespørsel opplyse om plassering i ansiennitetsrekken.

Overføring av medlemskap:

Dersom forkjøpsberettiget skal overta medlemsnummer tilhørende slekt i opp – eller nedstigende linje, må medlemskapet være overført senest dagen før frist for å melde forkjøpsrett utgår. (Det gjøres oppmerksom på at et medlemsnummer kun kan overføres EN gang, og eget skjema for overføring må brukes).

Forbehold:

Ved å benytte forkjøpsrett, trer man inn i en allerede inngått avtale. De forkjøpsberettigede kan da ikke ta noen forbehold.

Felles ansiennitet:

SOBBL er med i ordningen Felles ansiennitet. Er du medlem i et annet boligbyggelag i ordningen, kan du benytte din ansiennitet fra tidligst 01.01.2003. Oversikt over boligbyggelag som er med på ordningen finnes på www.nbbl.no

Dyrehold:

SOBBL oppfordrer interessenter til å sette seg inn i borettslagets regler for dyrehold. Dette kan varierer fra borettslag til borettslag.

Eier du allerede leilighet i borettslag tilknyttet SOBBL:

Som hovedregel kan du bare eie 1 leilighet i borettslag tilknyttet SOBBL. Les mer i våre regler for medlemskap, eller kontakt oss dersom du har spørsmål.

På avklaringsdagen:

SOBBL kontakter de forkjøpsberettigede innen kl. 12.00 samme dag som frist for forkjøpsrett utgår, med beskjed om utfallet av avklaringen.

Scroll to Top