Personvern

Her finner du informasjon om hvordan SOBBL samler og bruker dine personopplysninger.

 • Personvernerklæring – hvordan SOBBL behandler personopplysninger

Personvernerklæring for Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag (SOBBL)


Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag (SOBBL) er et samvirkeforetak/organisasjon som er eid av sine medlemmer. SOBBLs hovedformål er å skaffe boliger for andelseierne (medlemmene) gjennom borettslag eller på annen måte og å forvalte boliger for andelseierne.
Boligbyggelaget har et medlemsregister og administrerer et fordelsprogram for medlemmene.


Den viktigste fordelen for boligbyggelagets medlemmer er muligheten til å benytte seg av forkjøpsrett for å skaffe seg bolig. Forkjøpsretten er basert på ansiennitet som kan være oppbygget gjennom mange års medlemskap. Dette innebærer behov for sikkerhet og kontroll knyttet til registrering og behandling av medlemmenes personopplysninger, og ikke minst at disse opplysningene er registrert og samlet i et medlemsregister.


Når du blir medlem i SOBBL, blir personopplysningene dine registrert i vårt medlemsregister. Disse opplysningene skal behandles i samsvar med personopplysningsloven, og SOBBLs personvernerklæring skal gi deg trygghet om at dette skjer på en forsvarlig og sikker måte.


Hvem er behandlingsansvarlig?


Det er SOBBL, ved administrerende direktør, som har hovedansvaret og er behandlingsansvarlig for all behandling av personopplysninger i SOBBL. Den daglige behandlingen og forvaltningen av medlemsregisteret er delegert til SOBBLs forvaltningsavdeling.


Selve medlemsregisteret, og forvaltningen av dette, gjøres gjennom et datasystem – «Hårfagre». Dette er et system som er utviklet og tilrettelagt for behandling og forvaltning av blant annet medlemsregistre. «Hårfagre» driftes av et selskap som heter BBL Pivotal AS. Dette er et selskap som eies av 37 boligbyggelag i Norge, blant annet SOBBL. SOBBL har inngått en
«Databehandleravtale» med BBL Pivotal AS.


SOBBL har et fordelsprogram for medlemmene gjennom «Boligbyggelagenes medlemsfordeler». Dette er et fordelsprogram som gir medlemmer av boligbyggelaget tilgang til gode avtaler, rabatter og bonus hos attraktive leverandører. Fordelsprogrammet eies av BBL Pivotal AS, som er et selskap som eies av 37 boligbyggelag i Norge, blant annet SOBBL. Selskapet arbeider med tilrettelegging av produkter og tjenester, samt utvikling av fordeler til medlemmer av boligbyggelagene. SOBBL har inngått en «Databehandleravtale» med BBL Pivotal AS.


Hvilke personopplysninger registreres om deg i SOBBL?


Når du blir medlem i SOBBL registreres følgende opplysninger om deg i medlemsregisteret: navn, fødselsdato, adresse, telefonnummer, e-postadresse og dato for innmelding. I tillegg registreres dato for innbetaling av andelskapital og medlemskontingent. Disse opplysningene er nødvendige for at SOBBL skal kunne administrere medlemskapet ditt. Medlemsnummeret ditt tildeles og registreres av SOBBL. Når det gjelder andelseiere, seksjonseiere og aksjeeiere, (eiere i boligselskap hvor SOBBL er forretningsfører), samt for ansatte i SOBBL,registreres i tillegg personnummer.


Hva er formålet med registrerte personopplysninger?


Formålet med innsamlingen og registreringen av personopplysninger er å forvalte, administrere og følge opp medlemskapet i SOBBL på en best mulig måte. I tillegg brukes opplysningene til å administrere og vedlikeholde medlemsregisteret, og til å forbedre og markedsføre fordelsprogrammet som du kan benytte deg av som medlem.
Opplysninger om andelseiere, seksjonseiere og aksjeeiere (eiere i boligselskap hvor SOBBL er forretningsfører), og for ansatte i SOBBL, registreres og oppbevares for at SOBBL skal oppfylle lovpålagte oppgaver om innrapportering til skatte -og avgiftsmyndigheter samt øvrige offentlige myndigheter.


Behandlingen av personopplysningene innebærer blant annet utstedelse av medlemskort, forvaltning av medlemsrettigheter knyttet til forkjøpsrett og ansiennitet, håndtering av andelskapitalen og kontingenter, oppfølging av medlemskapet, utsendelse av medlemsbladet «SOBBL Nytt» og eventuelle andre nyhetsbrev. I tillegg informere om og markedsføre produkter, tjenester og fordelene som SOBBLs samarbeidspartnere tilbyr gjennom fordelsprogrammet.


I forbindelse med informasjon om og markedsføring av produkter, tjenester og fordeler fra SOBBLs samarbeidspartnere, foregår all utlevering og behandling av personopplysninger i tråd med lovgivningen og til de formålene som er beskrevet i personvernerklæringen. Det er ønskelig at medlemmene skal få tilgang til alle tilbud og fordeler som inngår i fordelsprogrammet, og i den forbindelse er det hensiktsmessig at tredjeparter bistår SOBBL med dette.
BBL Pivotal AS krever ditt særskilte samtykke dersom elektroniske kommunikasjonsmetoder skal brukes til å informere om eller markedsføre produkter, tjenester eller fordeler individuelt til deg. Medlemmene som gir sitt samtykke, vil i slike tilfeller få utfyllende informasjon om hva det samtykkes til.


Opplysninger om ikke-medlemmer


Melder du din interesse som boligkjøper eller ønsker informasjon fra oss om våre produkter og tjenester, vil vi i denne forbindelse behandle
personopplysninger for utsendelse av informasjon, i hovedsak e-postadresse. Behandlingen skjer da på grunnlag av avtale med deg eller samtykke. Vi vil også besvare henvendelser som kommer inn til oss, hvor kontaktopplysninger og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen vil bli behandlet. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for oss for å hjelpe deg med det du har spørsmål om.


Opplysninger om leietakere av boliger hvor SOBBL eller SOBBL Eiendom AS er utleier


SOBBL, eller SOBBLs heleide datterselskap SOBBL Eiendom AS, behandler personopplysninger om beboere i boliger hvor SOBBL eller SOBBL Eiendom AS er utleier. Utleie av boliger er en del av de tjenester SOBBL skal yte, og SOBBL har derfor en berettiget interesse av å behandle opplysningene som en del av denne virksomheten. Formålet med innsamlingen og registreringen av personopplysninger er i hovedsak å følge opp leieforholdet på en god måte. Behandlingen er ikke å anse som så omfattende veid opp mot de registrertes interesser eller rettigheter.


Opplysninger om beboere i forvaltede boligselskap


SOBBL behandler personopplysninger om beboere i boligselskap når SOBBL bistår styrene i boligselskaper som rådgiver. For deler av rådgivningen vil SOBBL anses å være behandlingsansvarlig, og behandler opplysningene på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at rådgivning er en del av de tjenester SOBBL skal yte overfor boligselskapene, og SOBBL har derfor en berettiget interesse av å behandle opplysningene som en del av sin virksomhet. Behandlingen er ikke å anse som så omfattende veid opp mot de registrertes interesser eller rettigheter. SOBBL har inngått «Databehandleravtaler» med boligselskapene vi er forretningsfører for, hvor styrene i boligselskapene er behandlingsansvarlige for personopplysningene.


Rekruttering


Ved rekruttering til nye stillinger hos SOBBL, vil CV, søknad, attester og referanser og informasjon som sendes til oss, og opplysninger vi opparbeider i prosessen med rekruttering, bli behandlet hos oss på grunnlag av en interesseavveining. Vi vil slette personopplysninger og informasjon vi mottar etter gjennomført rekruttering for de som ikke ansettes.


SOBBLs hjemmeside – Sosiale medier


SOBBLs hjemmeside, www.sobbl.no benytter informasjonskapsler. Se for øvrig personvernerklæring her: https://www.sobbl.no/personvern.
SOBBL er ikke på sosiale medier.


Hvordan oppbevares, sikres og slettes opplysningene?


SOBBL lagrer personopplysninger om medlemmer i henhold til gjeldende lovgivning. Personopplysninger som ikke lenger er nødvendige for det formålet de er lagret for vil slettes. SOBBL lagrer personopplysninger så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Når du sletter eller sier opp tjenester, vil noen personopplysninger, først og fremst kontaktopplysningene dine, bestillings- og fakturahistorikk, og kopi av korrespondanse, forbli i vårt register i den utstrekning det er nødvendig for å beskytte juridiske rettigheter eller lovgivningsmessige krav til dokumentasjon.
Du har rett til dataportabilitet.


Flere av dine personopplysninger, slik som kontaktopplysninger, har vi behov for å lagre så lenge du er SOBBL medlem, samt en viss periode etter dette.


Dersom du ikke betaler medlemskontingenten i SOBBL, blir du ikke automatisk slettet fra medlemsregisteret. Grunnen til at vi tar vare på noen personopplysninger, er at det kan oppstå tvist om medlemsrettigheter lenge etter at et medlem har sluttet å betale kontingent.


Andre typer personopplysninger (f.eks. eposter og loggført dialog med SOBBLs ansatte) vil som regel ha et kortere lagringsbehov.

SOBBL vil oppbevare dokumentasjon på overføring av medlemskap i lenger tid, da det kan oppstå tvist om overføringer av medlemskap, lenge etter at en slik overføring har funnet sted. Kun medarbeidere i SOBBL har tilgang til medlemsregisteret og øvrige personregister. Tilgangen er regulert med adgangskontroll og/eller passord. SOBBL behandler opplysningene på en trygg måte og i henhold til personopplysningslovens krav om integritet, konfidensialitet og tilgjengelighet.

Hvordan kan du få innsyn i eller endre registrerte personopplysninger?


I henhold til personopplysningsloven, og som medlem i SOBBL, har du rett til innsyn i opplysningene som er registrert om deg. Dersom opplysningene er ufullstendige eller feil, kan du kreve at disse blir rettet.


Klager


Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.


Endringer


Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger, vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.


Mer informasjon?


Dersom du har spørsmål knyttet til medlemsregisteret, ønsker innsyn, ønsker å reservere deg eller be om retting eller sletting kan du kontakte SOBBL på sobbl@sobbl.no eller telefon 69 13 10 00.
Denne personvernerklæringen gjelder også for SOBBLs heleide datterselskaper;
SOBBL Eiendom AS og SOBBL Boliger AS.

Bruk av informasjonskapsler

På dette nettstedet logger vi anonym informasjon om alle besøkende. Vi bruker cookies hovedsakelig for trafikkmåling og optimalisering av innhold og brukeropplevelse. Denne informasjonen kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson.


Informasjonskapsler – hva det er og hvordan det fungerer

Informasjonskapsler – eller cookies – er noe de aller fleste nettsider benytter seg av i dag. En informasjonskapsel er en liten tekstfil som legges i din nettlesers internminne og gjør at vi kan se hva du trykker på, hvordan du navigerer på nettsiden samt hvordan innholdet på nettsiden presterer. Videre samler vi blant annet inn informasjon om navigasjon, tid for besøk, hvilken nettleser du bruker og så videre. Dette gjør vi slik at vi best mulig kan tilpasse innholdet på nettstedet til deg som bruker. De fleste nettlesere (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, osv.) er stilt inn til å akseptere informasjonskapsler automatisk, men du kan selv velge å endre innstillingene slik at informasjonskapslene ikke blir akseptert.
Vi gjør oppmerksom på at dette kan medføre at svært mange nettsider ikke lenger vil fungere som de skal.


Hva vi bruker informasjonskapsler til

Google Analytics

Analyseverktøyet Google Analytics benyttes for å studere trafikk, bruksmønstre og trender på nettstedet. Dataene som samles inn brukes for å optimalisere brukeropplevelsen og tilpasse innholdet på nettsiden. I henhold til Googles retningslinjer for bruk av Google Analytics samles det ikke inn personlig identifiserbar informasjon om deg som bruker. Dataene som samles inn lagres på Googles tjenere. Dersom du vil reservere deg mot at Google Analytics samler inn data om deg kan du be om å bli ekskludert.

Google Tag Manager

Google Tag Manager håndterer sporingskoder og refererer til sporingsoppsett og tracking til tredjepartsløsninger som Universal Analytics (Google Analytics) og brukes til optimalisering av nettsiden og markedsføringstjenester. Alt av sporingskoder kjøres og håndteres via Google Tag Manager.

Hva som lagres: Dine bevegelser og visse handlinger på nettstedet (f.eks. om du trykker på «Legg i handlekurven» i en nettbutikk). All data er anonymisert og vi lagrer ingen sensitiv informasjon som: kredittkortopplysninger, telefonnummer, adresse eller annen form for data som kan identifisere deg som person.

Facebook Pixel

Facebook Pixel er et analyseverktøy som lar oss måle effektiviteten av annonsering fra Facebook ved å spore handlingene brukeren utfører på nettstedet med tanke på optimalisering av Facebook Ads (bygge Audience og remarketing). Man kan bruke denne informasjonen til å:

 • Sørge for at annonser vises til de riktige personene
 • Bygge opp annonsepublikum
 • Låse opp ytterligere annonseringsverktøy på Facebook

Hva som lagres: Hvilke annonser brukeren har sett på Facebook, Hvilke sider brukeren har besøkt og hvilke konverteringer (bestilling, kontakt o.l.) brukeren har utført.

Hotjar

Kartlegger interaksjonen brukeren har med nettstedet. For å hjelpe oss å forstå hvordan besøkende samhandler med nettstedet, registrerer Hotjar besøkendes økter. Hotjar-skriptet er en websocket-tilkobling som sender følgende informasjon til Hotjar sine tjenere:

 • HTML-endringer som skjer under brukerens økt på nettstedet
 • Musebevegelser
 • Museklikk
 • Scrolle-bevegelser
 • Tastetrykk for hvitlistede handlinger
 • Statistikk for om visningsstørrelsen for nettleseren endres

Hver hendelse som spores lagres i Hotjars sky-database ved hjelp av et tidsstempel som senere brukes til å spille av hendelsene i sekvensiell rekkefølge. Hotjar-skriptet sporer besøkende når de besøker forskjellige sider ved hjelp av en første-parti informasjonskapsel, slik at man kan spille av hele økten i et enkelt opptak. Ingen sensitiv informasjon eller brukerinformasjon hentes eller lagres.


Innhenting av informasjon

Vi samler inn opplysninger gjennom skjemaer på våre nettsider. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene, kan vi være forhindret fra å gi deg tilgang til produktet eller tjenesten.

Eksempel på skjema:

 • Kontaktskjema
 • Når man ønsker å prøve et produkt eller tjeneste
 • Ved kjøp av produkter eller tjenester på en nettside
 • Når man laster ned dokumenter som e-bøker eller annet
 • Ved påmelding til å motta nyhetsbrev eller blogg på e-post
 • Formålet med informasjonen som innhentes:
 • Å gi brukeren tilgang til våre produkter og tjenester
 • Å sende relevant informasjon til brukeren
 • Å kunne ta kontakt for å tilby produkter eller tjenester


Hvordan slette informasjonskapsler

Normalt sett er de fleste nettlesere stilt inn til å godta informasjonskapsler. Vi gjør oppmerksom på at du kan slette disse ved å følge instruksjonene for sletting av informasjonskapsler i din nettleser. Du finner informasjonen om dette i “Hjelp”-funksjonen i nettleseren din. Vær oppmerksom på at å begrense tilgangen til informasjonskapsler kan påvirke funksjonaliteten på nettstedet.

Hvis du vil fjerne informasjonskapsler (cookies) fra datamaskinen, kan du bruke disse veiledningene:

Internet Explorer
Chrome
Safari
Firefox

Scroll to Top